3:02Điều gì đã xảy ra trong phần mô phỏng giữa Real Madrid và Manchester City tại Champions League trong FIFA 23? Kroos nói rằng Vini Jr. ‘tạo sự khác biệt’ ở Real Madrid và coi ngôi sao là tài sản trước Manchester City ở Champions League: Tiền vệ ‘cơ bản’ của Real Madrid, Toni Kroos ca ngợi tầm quan trọng của Vinicius Jr. trong đội hình đơn thuần18hESPN.com.br Hình ảnh Gonzalo Arroyo Moreno/Getty

3:02Điều gì đã xảy ra trong phần mô phỏng giữa Real Madrid và Manchester City tại Champions League trong FIFA 23? Kroos nói rằng Vini Jr. ‘tạo sự khác biệt’ ở Real Madrid và coi ngôi sao là tài sản trước Manchester City ở Champions League: Tiền vệ ‘cơ bản’ của Real Madrid, Toni Kroos ca ngợi tầm quan trọng của Vinicius Jr. trong đội hình đơn thuần18hESPN.com.br Hình ảnh Gonzalo Arroyo Moreno/Getty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *